G-XP2Q9P7BTN

สมุนไพรชาชง

สมุนไพรชาชง ทั้งแบบนำไปต้มกิน และแบบพร้อมชงสำเร็จรูป เช่น ชาหญ้าหวาน, ชาขิงผงชงดื่ม, ผงมะตูมสำเร็จรูป, ชาเจียวกู้หลาน


ขิงผง 40ก (ปฐม)

ขิงผง 40ก (ปฐม)

ชาชงสมุนไพรขิงสรรพคุณขิง•ขิงจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะชั้นยอด•มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมาก ช่วยชะล..

60 บาท

ขิงแก่ผง 35ก (แดด)

ขิงแก่ผง 35ก (แดด)

ชาชงสมุนไพรขิงสรรพคุณขิง•ขิงจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะชั้นยอด•มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมาก ช่วยชะล..

90 บาท

ชากระชาย (รักษ์)

ชากระชาย (รักษ์)

ชาชงสมุนไพรกระชายสรรพคุณ•กระชายมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย เป็นยาอายุวัฒนะ•กระชายเหลืองมีสรรพคุณช่วยแก..

100 บาท

ชาขิง (ขุน)

ชาขิง (ขุน)

ชาชงสมุนไพรขิงสรรพคุณขิง•ขิงจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะชั้นยอด•มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมาก ช่วยชะล..

99 บาท

ชาขิง (รักษ์)

ชาขิง (รักษ์)

ชาชงสมุนไพรขิงชนิดผงสรรพคุณ•ขิงจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะชั้นยอด•มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมาก ช่วยชะลอความ..

100 บาท

ชาฟ้าทะลายโจร (รักษ์)

ชาฟ้าทะลายโจร (รักษ์)

ชาชงสมุนไพรฟ้าทะลายโจรคำแนะนำบรรเทาอาการเจ็บคอบรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื..

100 บาท

ชามะขามป้อม (ขุน)

ชามะขามป้อม (ขุน)

ชาชงสมุนไพรมะขามป้อมสรรพคุณมะขามป้อม•ช่วยให้สดชื่น ชุ่มคอ แก้กระหาย•วิตามินซีในมะขามป้อมสามารถดูดซึม..

99 บาท

ชาเห็ดหลินจือ (ปฐม)

ชาเห็ดหลินจือ (ปฐม)

ชาชงสมุนไพรเห็ดหลินจือสรรพคุณ1.แก้ปัญหาไขข้ออักเสบ2.เพิ่มสมรรถภาพร่างกาย3.ป้องกันการทำลายเซลล์ตับ4.ร..

50 บาท

ชาใบมะรุม (ขุน)

ชาใบมะรุม (ขุน)

ชาชงสมุนไพรใบมะรุมสรรพคุณใบมะรุม•มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สดใส•เสริมสร้างภูมิคุ..

99 บาท

ชาใบย่านาง (ขุน)

ชาใบย่านาง (ขุน)

ชาชงสมุนไพรใบย่านางสรรพคุณใบย่านาง•ใบย่านางในตำราสมุนไพรจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะ•มีสารต่อต้านอนุมูลอิสร..

99 บาท

สมุนไพรหญ้าหวาน 20 กรัม

สมุนไพรหญ้าหวาน 20 กรัม

ชาชงสมุนไพรหญ้าหวานสรรพคุณ1.ช่วยเพิ่มกำลังวังชา2.ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น3.ช่วยในการรักษาผู้ป..

35 บาท

Showing 1 to 11 of 11 (1 Pages)