G-XP2Q9P7BTN

ผลิตภัณฑ์ข้าว

ผลิตภัณฑ์ข้าว เช่น ข้าวกล้อง, ข้าวออร์แกนิค, ข้าวอินทรีย์, ข้าวเพาะงอก


ข้าว 5 สายพันธุ์ 1กก

ข้าว 5 สายพันธุ์ 1กก

ข้าว 5 สายพันธุ์ น้ำแร่แจ้ซ้อนลำปางข้าวออร์แกนิค 100% ปลูกด้วยน้ำแร่ธรรมชาติ จาก..

120 บาท

ข้าวทับทิมชุมแพ 1กก

ข้าวทับทิมชุมแพ 1กก

ข้าวทับทิมชุมแพ น้ำแร่แจ้ซ้อนลำปาง(ข้าวสังข์หยด ผสมพันธุ์กับ ข้าวหอมมะลิ 105)ข้าวออร์แกนิค 100%..

120 บาท

ต้นน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ 1

ต้นน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ 1

ต้นน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ - ปลอดสารพิษ- เกษตรอินทรีย์ 100%- ปลูกด้วยน้ำแร่ธรรมชาติ- เพิ่มแร่ธาต..

140 บาท

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)